De beginbalans wordt in AutomaaT GO direct op de grootboekrekening ingesteld. Hiervoor ga je in het menu naar Financieel > Balans en ga je vervolgens rechts-bovenin het scherm naar periode 01.


Vervolgens kun je per rekening de beginbalans invoeren door op de grootboekrekening te gaan staan en vervolgens bovenin te klikken op Bewerken. In het volgende scherm kun je vervolgens de waarde voor de beginbalans invoeren.


Openstaande posten debiteuren & crediteuren

Op dit moment is het nog niet mogelijk om de openstaande posten van debiteuren en crediteuren direct in het programma in te voeren. Dit kunnen we voor je regelen op de helpdesk. Het makkelijkst is om een Excel-bestand van de openstaande posten te mailen naar support@csw.nl, wij kunnen deze dan voor je importeren in het programma.