In AutomaaT zit een complete boekhouding geïntegreerd. Deze boekhouding hebben wij zo simpel mogelijk gehouden. In dit document vindt u een beginnershandleiding voor de boekhouding. De belangrijkste acties van de boekhouding is het invoeren van de facturen, rekeningen en de betalingen hierop. AutomaaT GO draagt zelf zorg voor het inboeken van de facturen welke u maakt aan klanten. Deze hoeft u dus niet meer in te voeren.

De mutaties in de boekhouding gebeuren altijd twee kanten op. De ene kant van de boeking staat op een dagboek en de andere kant op een grootboekrekening. In een dagboek komen alle posten te staan die leiden tot wijzigingen in de grootte of de samenstelling van het vermogen. Zo zijn er bijvoorbeeld de volgende dagboeken:

  • kasboek
  • bankboek (of meerdere, voor elke bankrekening één)
  • inkoopboek
  • verkoopboek
  • diverse postenboek (memoriaal)

Wanneer u een factuur maakt of een rekening invoert, wordt deze geboekt op het dagboek ‘verkoopboek’ of ‘inkoopboek’ en aan de andere kant op de grootboekrekening ‘debiteuren’ of ‘crediteuren’. Naast deze boeking zal er ook een boeking per omzetrekening gemaakt worden. Wanneer u later een betaling invoert, zal deze worden geboekt op het dagboek ‘kasboek’ of bankboek’ met ook aan de andere kant de grootboekrekening ‘debiteuren’ of ‘crediteuren’. Op die manier staat de boeking in evenwicht.