Bij het inlezen van een bankafschrift kan de volgende melding komen:Deze melding geeft aan dat het eindsaldo wat in AutomaaT GO bekend is, niet kan worden gevonden in het importbestand. Hier kunnen 2 oorzaken voor zijn:


Verkeerde dagboek gekozen

Wellicht is het verkeerde dagboek gekozen, waardoor je de bestanden van de ene rekening probeert in te lezen bij een andere rekening. Zodra je het correcte dagboek kiest moet het weer goed gaan.


Een saldo-verschil

Zodra er een saldo-verschil is dan zit dat in een van de eerdere boekstukken. Het meest eenvoudig is om de melding te sluiten en vervolgens achter het boekstuknummer op de [...] te klikken. Je krijgt dan een overzicht van alle boekstukken die in het jaar van dit dagboek bekend zijn.


Klopt het eindsaldo van het laatste boekstuk hier wel? Bel dan met de helpdesk.


Klopt het eindsaldo van het laatste boekstuk hier niet met het beginsaldo volgens de bank? Dan moet je in deze lijst terugzoeken naar het boekstuk waar het beginsaldo nog wel klopt en het eindsaldo niet (volgens de rekeningafschriften). In dat boekstuk zit blijkbaar iets verkeerd of mist er iets, waardoor het eindsaldo niet klopt. Wanneer je dat aangepast en verwerkt hebt kun je hetzelfde bestand nog eens inlezen en moet het goed lopen.