Wanneer u in het startscherm op een werknemer geklikt heeft komt u in het overzicht van de werkbonnen. Indien er werkbonnen bij de geselecteerde werknemer bekend zijn laat AutomaaT eerst alleen deze werkbonnen zien. Wanneer u klikt op de knop ‘alle werkbonnen’ kunt u alle openstaande werkbonnen die bekend zijn in AutomaaT zien.

In dit scherm selecteert u de werkplaatsbon waar u aan wilt gaan werken, of u kiest een actie. Dit kan bijvoorbeeld iets zijn als: ‘pauze’ of ‘werkplaats opruimen’. Mogelijk te kiezen acties zijn in te stellen in AutomaaT zelf.