Benodigde module: Boekhouding


Je BTW-aangifte kun je vanuit het pakket doen. Ga hiervoor naar financieel > BTW-aangifte.

Vervolgens kies je of je maand-, kwartaal- of jaaraangifte doet en over welke periode. Hierna klik je op 'berekenen'.


Vervolgens zie je alle berekende waarden voor de BTW. Je kunt op de knoppen [...] klikken om de aparte informatie te zien waarmee de cijfers berekend worden.


Marge BTW

Als je de BTW-aangifte niet via AutomaaT GO verstuurd, wordt er geen automatische boeking gemaakt voor de marge-BTW. Je kunt hiervoor zelf kiezen om dit per btw-periode of aan het einde van het jaar te doen.


Aangifte

Indien je de uitbreiding 'Boekhouding Compleet' hebt, kun je vanuit het pakket direct je aangifte doorsturen naar de Belastingdienst. Controleer hiervoor wel eerst of bij de Boekhoudkundige Instellingen alle gegevens goed staan ingesteld.


Statussen aangifte

Er zijn verschillende statussen welke bij een aangifte kunnen komen te staan:

Aanleveren gelukt

Het bericht is succesvol ontvangen door Digipoort en zal worden verwerkt. De aanleverservice heeft een uniek kenmerk teruggegeven, waarmee de verzender de status van het bericht kan opvragen bij de statusinformatieservice.

Aanleverproces gestartDe verzender levert het bericht aan en Digipoort controleert of het SOAP bericht voldoet aan de koppelvlakspecificaties. Als Digipoort hier fouten in constateert zal het bericht niet geaccepteerd worden en geeft de aanleverservice een foutcode terug.
Aanleverproces wordt aangebodenDigipoort start met de interne verwerking van het bericht en zal de verdere processtappen uitvoeren. Deze status volgt altijd op status 100.
Authenticatie (verzender) geluktDigipoort heeft de identiteit en machtiging van de verzender vast kunnen stellen bij een externe partij aan de hand van het certificaat en zal het bericht verder verwerken. (Authenticatie is een optionele stap die slechts bij sommige berichtsoorten wordt uitgevoerd.)
Authenticatie (verzender) niet geluktDe verzender is niet gemachtigd om het bericht te verzenden. Digipoort kan het bericht niet verder verwerken. Het verzendproces is beëindigd.
Technisch probleem bij de Autorisatie Service Provider (AuSP)Digipoort kon niet bij de derde partij controleren of de verzender gemachtigd is het bericht te verzenden. Digipoort kan het bericht niet verder verwerken. Het verzendproces is beëindigd. (Authenticatie is een optionele stap)
Validatie (bericht) geluktDigipoort heeft gecontroleerd of het bericht voldoet aan de standaard van het soort bericht. De structuur van het bericht en het formaat van de elementen zijn in orde en Digipoort zal het bericht verder verwerken. Let op dat Digipoort alleen de vorm van het bericht controleert en niet de inhoud.
Validatie (bericht) niet gelukt Het inhoudelijke bericht voldoet niet aan de actuele standaard. Dit komt doordat de structuur van het bericht of het formaat van de elementen niet overeenkomen met de specificaties van de ondersteunde versies van de berichtstandaarden of taxonomieën, het verzendproces is daarom beëindigd. Mogelijk oorzaak: een ongeldig BTW nummer bij uw CRM relatie.
Technisch probleem bij validatieDigipoort kon het bericht door een intern probleem niet valideren. Het verzendproces is beëindigd.
Afleveren uitvragende partij geluktDigipoort heeft het bericht succesvol afgeleverd bij de ontvanger (=uitvragende partij). Het verzendproces is klaar. Let op dat dit het moment is dat de ontvanger het bericht daadwerkelijk ontvangen en geaccepteerd heeft. Het tijdstip dat bij deze status hoort dient als startpunt voor vervolg van het bovenliggende proces.
Afleveren naar uitvragende partij bezig…Digipoort probeert het bericht voor de eerste keer af te leveren bij de ontvanger, maar heeft nog geen bevestiging van ontvangst teruggekregen. Deze status kan optreden, doordat:  1. het bericht technisch niet aangeleverd kan worden, of 2. het bericht wel aangeleverd is maar de ontvanger nog geen afleverbevestiging heeft teruggestuurd aan Digipoort. Ad. 1.: Digipoort zal overgaan naar status 420 en op basis van een retry schema proberen het bericht nogmaals af te leveren. Zie status 420 voor een uitleg van het retry schema. Ad. 2.: Deze situatie treedt alleen op bij aflevering aan overheidsorganisaties via het ebMS-koppelvlak. Dit koppelvlak is asynchroon waardoor de ontvanger de mogelijkheid heeft het bericht eerst inhoudelijk te controleren voordat deze de afleverbevestiging terugstuurt. Let op dat er in dit geval een probleem bij de ontvanger op kan treden, waardoor deze nooit de afleverbevesting (of foutmelding) terug kan sturen. Het bericht blijft in dat geval in status 405 ‘hangen’.
Afleveren uitvragende partij niet geluktEr is een fout binnen Digipoort opgetreden, waardoor het bericht niet afgeleverd kon worden bij de ontvanger, of het bericht voldeed niet aan de koppelvlakspecificaties van de afleverservice van de ontvangende (/uitvragende) partij. In het laatste geval zal de ontvanger de foutcode AFO100 teruggeven aan Digipoort. Het verzendproces is beëindigd.
Technisch probleem bij de afleverservice van de uitvragende partijDigipoort kon het bericht niet direct afleveren bij de ontvanger en probeert dit een aantal malen opnieuw volgens een retry schema, of de ontvanger heeft het inhoudelijke bericht afgekeurd. Deze status volgt op status 405. Bij status 420 stuurt Digipoort automatisch een email naar het technisch beheer van de ontvanger, zodat deze op de hoogte is van het probleem. Retry Schema ebMS: Digipoort voert 3 retry sets uit, met in iedere set 5 retries. Tussen iedere retry zit 3 seconden en tussen iedere set zit 5 minuten. Let op dat een bericht aan een overheid dus tot ruim 15 minuten vertraging op kan lopen als deze niet direct kan worden afgeleverd.Wanneer de ontvanger het inhoudelijke bericht afkeurt, dan geeft deze een foutcode AFO400 terug met daarin de reden van afkeuring. De foutcode en aanvullende informatie wordt in de status 420 teruggegeven aan de verzender.
Maximaal aantal afleverpogingen bereikt.Digipoort kon het bericht technisch niet afleveren, ook niet na het maximaal aantal afleverpogingen van het retry schema. Het verzendproces is beëindigd. Deze status volgt op status 420.
Validatie (bericht) bij uitvragende partij geluktDe ontvanger heeft het bericht gecontroleerd op vorm en inhoud en kan het bericht verder verwerken. (Validatie door de ontvanger is optioneel en kan alleen voorkomen bij een aflevering aan een overheidsorganisatie / ebMS koppelvlak.)
Validatie (bericht) bij uitvragende partij niet geluktDe ontvanger heeft het bericht inhoudelijk afgekeurd. In de statusomschrijving is een uitleg opgenomen van de afkeuring. Het verzendproces is beëindigd. (Validatie door de ontvanger is optioneel en kan alleen voorkomen bij een aflevering aan een overheidsorganisatie / ebMS koppelvlak.)